Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-17%
3,700,000 đ  ~  4,500,000 đ
-20%
2,800,000 đ  ~  3,500,000 đ
-25%
2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ
-25%
2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ
-26%
2,800,000 đ  ~  3,800,000 đ
-20%
240,000 đ  ~  300,000 đ
-15%
850,000 đ  ~  1,000,000 đ
Máy vặn vít Makita DDF343SHE (14.4V)

3,700,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita DF330DWE (10.8V)

2,800,000 đ  ~  3,500,000 đ

Máy vặn vít chạy pin Makita TD090DWE (10.8V)

2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ

Máy vặn vít chạy pin Makita DF010DSE (7.2V)

2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita DF030DWE (10.8V)

2,800,000 đ  ~  3,800,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita 6261DWE (9.6V)

240,000 đ  ~  300,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita 6723DW (4.8V)

850,000 đ  ~  1,000,000 đ

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

sanhanggiatot.net

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-17%
3,700,000 đ  ~  4,500,000 đ
-20%
2,800,000 đ  ~  3,500,000 đ
-25%
2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ
-25%
2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ
-26%
2,800,000 đ  ~  3,800,000 đ
-20%
240,000 đ  ~  300,000 đ
-15%
850,000 đ  ~  1,000,000 đ
Máy vặn vít Makita DDF343SHE (14.4V)

3,700,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita DF330DWE (10.8V)

2,800,000 đ  ~  3,500,000 đ

Máy vặn vít chạy pin Makita TD090DWE (10.8V)

2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ

Máy vặn vít chạy pin Makita DF010DSE (7.2V)

2,900,000 đ  ~  3,900,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita DF030DWE (10.8V)

2,800,000 đ  ~  3,800,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita 6261DWE (9.6V)

240,000 đ  ~  300,000 đ

Máy vặn vít dùng pin Makita 6723DW (4.8V)

850,000 đ  ~  1,000,000 đ

Miền Nam: 1900.9898.36 Miền Bắc 098 402 8080