Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
9,200,000 đ  ~  10,000,000 đ
-4%
4,100,000 đ  ~  4,300,000 đ
-4%
4,400,000 đ  ~  4,600,000 đ
-7%
3,700,000 đ  ~  4,000,000 đ
-13%
620,000 đ  ~  720,000 đ
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR

9,200,000 đ  ~  10,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

4,100,000 đ  ~  4,300,000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 13 HRE

4,400,000 đ  ~  4,600,000 đ

Máy vặn vít Bosch GSR 6-45TE

3,700,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM600

620,000 đ  ~  720,000 đ

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

sanhanggiatot.net

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
9,200,000 đ  ~  10,000,000 đ
-4%
4,100,000 đ  ~  4,300,000 đ
-4%
4,400,000 đ  ~  4,600,000 đ
-7%
3,700,000 đ  ~  4,000,000 đ
-13%
620,000 đ  ~  720,000 đ
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR

9,200,000 đ  ~  10,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR

4,100,000 đ  ~  4,300,000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM 13 HRE

4,400,000 đ  ~  4,600,000 đ

Máy vặn vít Bosch GSR 6-45TE

3,700,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy khoan sắt Bosch GBM600

620,000 đ  ~  720,000 đ

Miền Nam: 1900.9898.36 Miền Bắc 098 402 8080