Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-12%
1,400,000 đ  ~  1,600,000 đ
-13%
1,300,000 đ  ~  1,500,000 đ
-14%
1,200,000 đ  ~  1,400,000 đ
-13%
2,000,000 đ  ~  2,300,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-7%
2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-6%
3,100,000 đ  ~  3,300,000 đ
-2%
6,800,000 đ  ~  7,000,000 đ
-6%
4,400,000 đ  ~  4,700,000 đ
-5%
5,400,000 đ  ~  5,700,000 đ
-7%
2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ
-7%
3,800,000 đ  ~  4,100,000 đ
-7%
2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ
-7%
9,300,000 đ  ~  10,000,000 đ
-7%
2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ
Máy khoan Hitachi D13VH

1,400,000 đ  ~  1,600,000 đ

Máy khoan Hitachi FDV16VB2

1,300,000 đ  ~  1,500,000 đ

Máy khoan sắt Hitachi DV16VSS

1,200,000 đ  ~  1,400,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH22PG

2,000,000 đ  ~  2,300,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PB3

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PG

2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PH

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH26PC

3,100,000 đ  ~  3,300,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH38SS

6,800,000 đ  ~  7,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-28DV

4,400,000 đ  ~  4,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE

5,400,000 đ  ~  5,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE

2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

3,800,000 đ  ~  4,100,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E

2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

9,300,000 đ  ~  10,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20DRE

2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

sanhanggiatot.net

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-12%
1,400,000 đ  ~  1,600,000 đ
-13%
1,300,000 đ  ~  1,500,000 đ
-14%
1,200,000 đ  ~  1,400,000 đ
-13%
2,000,000 đ  ~  2,300,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-7%
2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-6%
3,100,000 đ  ~  3,300,000 đ
-2%
6,800,000 đ  ~  7,000,000 đ
-6%
4,400,000 đ  ~  4,700,000 đ
-5%
5,400,000 đ  ~  5,700,000 đ
-7%
2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ
-7%
3,800,000 đ  ~  4,100,000 đ
-7%
2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ
-7%
9,300,000 đ  ~  10,000,000 đ
-7%
2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ
Máy khoan Hitachi D13VH

1,400,000 đ  ~  1,600,000 đ

Máy khoan Hitachi FDV16VB2

1,300,000 đ  ~  1,500,000 đ

Máy khoan sắt Hitachi DV16VSS

1,200,000 đ  ~  1,400,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH22PG

2,000,000 đ  ~  2,300,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PB3

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PG

2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH24PH

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH26PC

3,100,000 đ  ~  3,300,000 đ

Máy khoan bê tông Hitachi DH38SS

6,800,000 đ  ~  7,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-28DV

4,400,000 đ  ~  4,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE

5,400,000 đ  ~  5,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20RE

2,500,000 đ  ~  2,700,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 REA

3,800,000 đ  ~  4,100,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-23 E

2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ

Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D

9,300,000 đ  ~  10,000,000 đ

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20DRE

2,650,000 đ  ~  2,850,000 đ

Miền Nam: 1900.9898.36 Miền Bắc 098 402 8080